• Binnen de 4 bestuurlijke clusters Jeugd - Accommodatie - Kantine - Communicatie is een groot aantal vrijwilligers actief.

  Zonder deze inzet kan een vereniging als OVCS niet (goed) functioneren. Niet al die mensen kunnen hier genoemd worden, maar waar er sprake is van formele verantwoordelijkheden en afgestemde activiteiten, kun je dat hieronder vinden. Let op: dit overzicht is nog in concept en zal worden aangevuld en uitgebreid.

   

  - Kantinebeheer

  Kantinebeheerders zijn Bert Frijns en Angelique Dresens-Schumans

  De jeugdkantine (op de zaterdagochtenden en - middagen met name) wordt met vrijwilligers bemenst. Mensen die hiermee ook willen helpen kunnen zich aanmelden bij Math Budie, penningmeester@ovcs.nl

   

  - Accommodatiezaken

  Op en rond de accommodatie zijn veel zaken nodig waarmee een aantal vrijwilligers belast is, in samenwerking met de bestuursverantwoordelijken.

  Ook de werving en relatiebeheer van sponsoren is hier ondergebracht.

  De mensen van dit team worden via een update op dit artikel later verder toegelicht.

   

  - Jeugd

  Praktisch en op diverse dagen in de week zijn hier al onze jeugdtrainers- en leiders, de begeleiders en de keeperstrainers van belang.

  De coördinatie en aansturing vindt plaats door de Jeugdcommissie:

  Secretariaat jeugd@ovcs.nl
  Coördinator JO13-JO19 Marc Gelissen email@marcgelissen.com
  Coördinator JO07-JO12 Remco Sanders remcoengwenny@home.nl
  Jeugdwedstrijdsecretariaat Patrick Pfoster jeugdwedstrijden@ovcs.nl
  Coördinator Materialen Eric Posma eric.posma@home.nl
  Coördinator Jeugdscheidsrechters Marc Gelissen email@marcgelissen.com
  Lid jeugdcommissie Aik Tummers aikcos@hotmail.com;
  Lid jeugdcommissie Gillian Teisman gilianteisman@gmail.com;

   

  - Communicatie:

  Voor de afstemming en invulling van de communicatie-activiteiten is een Team Communicatie & Social Media actief:

  Communicatie

  Paul Adams en Roy Keizers zijn bestuursverantwoordelijk en coördineren en sturen aan, en verzorgen op dit moment ook de website.

  Manon Cleef verzorgt de Instagrampagina en Facebook

  Guido Keizers verzorgt met name de Facebookpagina

  Leon Joosten is ook actief met de website en is ook van belang met de vele verenigingsfoto's, die ook toegankelijk zijn via de eigen website

  Voor Facebook en Instagram geldt ook een specifiek rechtstreeks mailadres: socialmedia@ovcs.nl

  PS we zoeken nog 1 persoon die affiniteit heeft met het opmaken en plaatsen van artikelen op een website, ter ondersteuning en samenwerking; graag melden bij communicatie@ovcs.nl