• Binnen de 3 clusters Voetbal - Accommodatie - Communicatie is een groot aantal vrijwilligers actief. Zonder deze inzet kan een vereniging als OVCS niet (goed) functioneren. Niet al die mensen kunnen hier genoemd worden, maar allen zijn ze eigenlijk het vermelden waard.

  Let op: dit overzicht is aan veranderingen en aanvullingen onderhevig en wordt mee en mee geactualiseerd.

   

  - Kantinebeheer

  Kantinebeheerders zijn Bert Frijns en Angelique Dresens-Schumans, die uitvoerend ondersteund worden door Melissa en Manuela Dresens en Erica Schreijnders, en enkele bestuursleden/partners.

  De jeugdkantine (op de zaterdagochtenden en - middagen met name) wordt met een VrijwilligersJeugdKantineTeam ingevuld. Mensen die hierbij af en toe (volgens te maken planning vooraf) willen helpen kunnen zich aanmelden bij Math Budie, penningmeester@ovcs.nl  De coördinatie van de inplanning wordt verzorgd door Rieny Budie-Bronneberg.

   

  - Accommodatiebeheer

  Op en rond de accommodatie zijn veel zaken nodig waarmee een aantal vrijwilligers belast is, in samenwerking met de bestuursverantwoordelijken Math Budie en Bjorn Kreuze.

  Actief binnen dit team zijn Jos Kuijpers, Peter van Wijk, Joop Snijders, Eric Posma (kleding jeugd) en John Cops ( kleding senioren). Dank is er nog aan Leon Dieteren die dit jarenlang mede heeft verzorgd. Daarnaast zijn er mensen die de noodzakelijke schoonmaak van kantine en kleedlokalen verzorgen.

   

  - Sponsoring

  Vanuit het cluster Accommodatie is een groep vrijwilligers (Sponsorgroep) actief bij het benaderen van sponsoren en - zeer belangrijk - ook het onderhouden van de relatie met deze sponsoren.

  Op vele wijzen is sponsoring mogelijk, via materialen of activiteiten.

  Actief binnen dit team zijn, naast de bestuursverantwoordelijken Bjorn Kreuze en Math Budie, Ronald Geurten, Mark Ooms, Nicky van Mierlo, Wim Clerx, Cas Zandkuijl, Maurice Sanders, Robert Nieboer en Kevin Soons.

  Contact is mogelijk via het centrale mailadres sponsorcommissie@ovcs.nl

   

  - Jeugd

  Praktisch en op diverse dagen in de week zijn hier al onze jeugdtrainers- en leiders/begeleiders en de keeperstrainers van belang.

  De coördinatie en aansturing vindt plaats door de Jeugdcommissie:

  Automatische concepten 6

  Algemeen jeugd@ovcs.nl
  Coördinator JO13-JO19 Marc Gelissen
  Coördinator JO07-JO12 Remco Sanders
  Jeugdwedstrijdsecretariaat Patrick Pfoster jeugdwedstrijden@ovcs.nl
  Coördinator Materialen Eric Posma
  Coördinator Jeugdscheidsrechters Marc Gelissen
  Activiteiten Aik Tummers
  Coördinator Communicatie

  Jeugdledenadministratie

  Gillian Teisman

  Alphons van Heesch

   

  jeugdleden@ovcs.nl

   

  - Communicatie:

  Voor de afstemming en invulling van de communicatie-activiteiten is een Team Communicatie & Social Media actief.

  Paul Adams en Roy Keizers zijn bestuursverantwoordelijk en coördineren en sturen aan, en verzorgen op dit moment ook de website. Voor dit onderdeel zijn zij bereikbaar via het mailadres communicatie@ovcs.nl

  Manon Cleef verzorgt in samenspraak met Paul en Roy alle publiciteit op Instagram en Facebook. Voor Facebook en Instagram geldt een rechtstreeks mailadres: socialmedia@ovcs.nl Leuke en actuele foto's, berichten en filmpjes kunnen hiermee gedeeld worden als je ze wil laten plaatsen op onze socials!

  Clusteractiviteiten

  Daarnaast is Leon Joosten actief met zijn eigen website met vele foto's van en rond OVCS (toegankelijk via de link op onze website) en met de wekelijkse OVCS poule.