• Beste OVCS’er,

  Graag wil het bestuur van OVCS jou uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op

  Datum:                Maandag 27 november 2023

  Tijdstip:               20:00 uur

  Locatie:               Kantine OVCS

   

  Deze Algemene Ledenvergadering is de Algemene Jaarvergadering over het seizoen 2022-2023.

  De Agenda voor deze Algemene Jaarvergadering is als volgt:

  1.     Opening en mededelingen voorzitter.

   

  2.     Vaststellen notulen/verslag ALV 15-5-2023

          De notulen/verslag liggen op 27-11-2023, vanaf 19:00 uur ter inzage in

          de bestuurskamer.

   

  3.     Jaarverslag secretaris en jeugdsecretaris.

   

  4.     Jaarverslag penningmeester

          Over het seizoen 2022-2023, plus begroting seizoen 2023-2024

          Tevens verslag kascontrolecommissie, verkiezing nieuwe

          kascontrolecommissie.

   

  5.     Pauze

   

  6.     Verkiezing bestuursleden.

          Er zijn geen aftredende bestuursleden,

          Hary Vroomen is verkiesbaar als bestuurslid.

   

  7.     Rondvraag.

   

  8.     Sluiting.

   

   

  Beleefd uitnodigend en met vriendelijke groeten,

  Bestuur van OVCS