• Algemene Ledenvergadering op maandag 31 oktober 2022

  22 sep 2022
 • Beste OVCS’er,

  Op maandag 31 oktober a.s., zal de Algemene Leden Vergadering over het afgelopen seizoen 2022-2023 plaatsvinden. Deze ALV start om 20:00 uur in de kantine van OVCS.

  Bij deze nodigt OVCS alle leden uit om deel te nemen aan deze vergadering.

  Dit is een voorlopige, pro forma uitnodiging.

  In de bestuursvergadering van 11 oktober a.s. zal de agenda van de ALV definitief worden vastgesteld, waarna deze, te samen met de formele uitnodiging zal worden gepubliceerd op de website en facebook-pagina van OVCS. Tevens zullen alle leden een uitnodiging per mail ontvangen.

  Daar tijdens deze ALV verkiezingen voor nieuwe bestuursleden op de agenda zullen staan, roepen wij allen die interesse hebben om bestuurslid te worden, op om zich te melden bij de secretaris (via secretaris@ovcs.nl). Dit kan  nog uiterlijk tot en met zondag 9 oktober a.s., daarna is kandidaatstelling helaas niet meer mogelijk.

  Noteer maandag 31 oktober 2022 dus alvast in jouw agenda.

  Deze pro-forma uitnodiging wordt per mail verstuurd en gepubliceerd op de website en facebookpagina van OVCS.

  Namens het bestuur van OVCS,

  Bert Hanckmann,

  Secretaris.