• Beleid Individuele Tuchtzaken (gele en rode kaarten)

  Versie: september 2023

   

  1. Het hier geschetste beleid gaat per 24-9-2023 in, en wordt in januari 2024 geëvalueerd.
  1. Primair gaat het om de vraag wie de boete betaalt bij gele of rode kaart dan wel beroepszaken die hier uit volgen.
  1. De KNVB hanteert strafcodes om overtredingen die tot een gele of rode kaart leiden in te delen naar soort overtreding. De scheidsrechter bepaalt welke strafcode hij hanteert voor een overtreding (waarvoor hij een gele of rode kaart toont), en vermeldt deze op het dWF (= wedstrijdformulier).
  1. Bij de volgende strafcodes wordt de boete voor de gele of rode kaart door OVCS betaald:
   • Gele kaart:
   • Strafcode 1: gele kaart (hiervoor is slechts 1 strafcode, onafhankelijk van de onderliggende overtreding)
   • Rode kaart:
   • Strafcode 2: onreglementair voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een scoringskans
   • Strafcode 3: ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal)
  1. Bij de volgende strafcodes wordt de boete voor de betrokken speler zélf betaald: het betreft hier altijd een rode kaart (=veldverwijzing)
   • Strafcode 4: gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal)
   • Strafcode 5: grove en/of beledigende taal
   • Strafcode 6: bedreigen
   • Strafcode 7: spuwen
   • Strafcode 8: overige overtredingen begaan door teamofficials
  1. Samenvattend:Rode kaarten die te maken hebben met wangedrag richting (officials van) tegenstander en/of scheidsrechter dienen te betaald te worden door diegene die de rode kaart ontvangt. Dit geldt ook voor spelers of officials die vanaf de bank dit soort wangedrag vertonen (strafcode 8).
  1. Indien een speler uit het veld gestuurd is met een strafcode 4 t/m 8, en hij hier tegen in beroep gaat, dient hij ook de kosten van het beroepszaak te betalen. In het algemeen is bij deze strafcodes een beroep kansloos. Bij code 2 en 3 is dat niet op voorhand zo, dus daar kan het bestuur per geval besluiten of we in beroep gaan én dan ook de kosten betalen.
  1. Bij twee gele kaarten in één wedstrijd (dus geel-rood), geldt dit als 2 separate gele kaarten en wordt dat ook als zodanig geregistreerd door de KNVB. Voor 2 gele kaarten in één wedstrijd geldt een ander tarief dan bij 1 x geel. Zie de tarieven in navolgende. 
  1. Tarieven van tuchtzaken voor seizoen 2023-2024:
  Senioren Jeugd
  Registratie zonder uitsluiting tot gevolg hebbende (gele kaart) € 18,30 €  8,40
  Registratie met uitsluiting tot gevolg (bij 5e, 7e, 9e gele kaart per seizoen) € 32,30 € 18,30
  Registratie twee waarschuwingen in één wedstrijd  (zgn geel-rood) € 32,30 € 18,30
  Strafoplegging na veldverwijdering (rode kaart) € 32,30 € 18,30

   

  1. In de maand januari 2024 evalueert het bestuur dit beleid waarbij in ieder geval gekeken wordt naar het aantal gele en rode kaarten (en daarmee gepaard gaande kosten). Als bijvoorbeeld het aantal gele kaarten heel hoog is, kan dit een reden zijn om een wijziging op dit punt te overwegen.
  1. Deze regeling is van toepassing voor zowel senioren als ook jeugd.