• Dagelijks Bestuur v.v. OVCS:

   

  Bestuur 5

  Voorzitter: wordt momenteel door de bestuursleden collectief ingevuld

  Secretaris: Roy Keizers; secretaris@ovcs.nl

  Penningmeester: Math Budie; penningmeester@ovcs.nl

  Algemeen Dagelijks Bestuurslid: Kevin Cleef

   

   

  Clusters:

  Organisatorisch is een keuze gemaakt (en goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering) van een indeling in 3 clusters, en waarvan elk cluster tot de specifieke bestuurlijke verantwoordelijkheid van enkele bestuursleden behoort.

  Samen met een groot aantal vrijwilligers worden deze clusters opgepakt en ingevuld.

   

  - Cluster Voetbal: (jeugd- en seniorenvoetbalzaken)

  Bestuur 6

  Bestuurslid Ger Vroomen (links); gervroomen@icloud.com

  Bestuurslid Hary Vroomen (rechts): hvroomen@mourik.com

   

  - Cluster Accommodatie: (o.a. accommodatiebeheer, materiaalbeheer, sponsoren, duurzaamheid, energiebeheer, facilitair beheer)

   

  Bestuur 7

  Bestuurslid Bjorn Kreuze (rechts): sponsorcommissie@ovcs.nl

  Bestuurslid Math Budie (links); penningmeester@ovcs.nl

   

  - Cluster Communicatie: (o.a. communicatie, social media & PR, lief en leed, cultuurbewaking)

  Bestuur 8

   

  Bestuurslid Paul Adams (links); pg.adams@ziggo.nl

  Bestuurslid Roy Keizers (rechts): r.keizers@ziggo.nl

  Algemeen mailadres cluster: communicatie@ovcs.nl