• Dagelijks Bestuur van v.v. OVCS:

   

  Voorzitter: momenteel niet specifiek ingevuld en wordt door de bestuursleden collectief ingevuld

  Secretaris: Bert Hanckmann; secretaris@ovcs.nl

  Penningmeester: Math Budie; penningmeester@ovcs.nl

   

  Clusterverantwoordelijke bestuurders:

  Organisatorisch is een keuze gemaakt (en goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering) van een indeling in 3 clusters, en waarvan elk cluster tot de specifieke bestuurlijke verantwoordelijkheid van enkele bestuursleden behoort. Samen met een groot aantal vrijwilligers worden deze clusters opgepakt en ingevuld.

  Algemeen bestuurslid is Kevin Cleef, die met diverse activiteiten belast is.

   

  - Cluster Voetbal: (jeugd- en seniorenvoetbalzaken)

  Bestuurslid Ger Vroomen; gervroomen@icloud.com

  Bestuurslid Hary Vroomen: hvroomen@mourik.com

   

   

  - Cluster Accommodatie: (o.a. accommodatiebeheer, materiaalbeheer, sponsoren, duurzaamheid, energiebeheer, facilitair beheer)

  Bestuur 2

  Bestuurslid Bjorn Kreuze;

  Bestuurslid Math Budie; penningmeester@ovcs.nl

  Algemeen mailadres cluster: sponsorcommissie@ovcs.nl

   

  - Cluster Communicatie: (o.a. communicatie, social media & PR, lief en leed, cultuurbewaking)

  Bestuur 4

  Bestuurslid Paul Adams; pg.adams@ziggo.nl

  Bestuurslid Roy Keizers: r.keizers@ziggo.nl

  Algemeen mailadres cluster: communicatie@ovcs.nl