• Vrijdagavond 31 mei vond in onze kantine de zeer druk bezochte algemene feestavond plaats, die we jaarlijks ter afsluiting van het seizoen organiseren.

  Natuurlijk altijd een gezellig gebeuren onder het genot van een drankje en een hapje waarbij Bert en Erica achter de tap het de hele avond continu druk hadden: dank voor die inzet alweer!

   

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 30 Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 31

   

  Tijdens die feestavond zijn er elk jaar ook huldigingen of uitroepingen. Daarnaast hebben we normaal gesproken elke 5 jaar bij het jubileumfeest de jubilarissen, maar vanwege het sterk groeiende aantal (geweldig overigens!) had het bestuur besloten dit voortaan te vieren tijdens de jaarlijkse feestavonden.

  Daarom was er een eerste blok waarin Wim Clerx en Roy Keizers namens de vereniging een heel mooi jubileumspeldje mochten aanbieden.

  Allereerst waren er de jubilarissen voor 25 jaar lidmaatschap.

  Saïd Jerbouh opende de rij.

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 1

  Saïd, nu veteraan, maar al in 1991 begonnen in de F-jes en nu al 28 jaar  lid, kreeg zijn speldje uitgereikt door Wim Clerx.

  Remco Sanders was de volgende.

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 2

  Remco werd al in 1983 jeugdspelertje bij OVCS en is in totaal zelfs al 31 jaar lid. In de senioren is hij keeper geweest en nu is hij actief als jeugdtrainer en lid van de jeugdcommissie. Uiteraard werd het speldje op een t-shirt geprikt met daarop de naam Hugo (zijn zoon en tevens jeugdlid), volgens Remco zelf degene die dus de meeste prijzen wint.

  Nicky van Mierlo werd vervolgens naar voren geroepen.

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 3

  Nicky is ook sinds enkele jaren speler bij de veteranen. Ook hij begon (in 1996) in de F1 en heeft in de senioren in diverse teams gespeeld, zelfs een jaar in het 5e in het enige jaar dat onze club dat team heeft gehad. Als vrijwilliger is Nicky nu ook actief in ons team dat over Accommodatie en Sponsorzaken gaat.

  Deze drie trotse jubilarissen mochten samen op de foto.

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 4

  De koek was nog niet op en vervolgens mochten nog enkele 25-jaar-jubilarissen naar voren komen. Allereerst Maurice Derhaag.

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 5

  Roy Keizers mocht hem zijn speldje opspelden en verteld werd dat Maurice eigenlijk in totaal al 38 jaar lid is, startend in 1979, maar enkele tussenperioden dat niet was. Na de jeugd was hij lang seniorspeler en nu nog steeds steunend lid, iets dat OVCS ook zeer waardeert als oud-spelers op die manier actief betrokken blijven bij de club.

  Daarna was het de beurt aan Guido Keizers.

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 6

  Guido is tot nog toe waarschijnlijk de jongste jubilaris ooit bij OVCS, omdat vader Roy (die hem heel trots het speldje mocht uitreiken) hem bij zijn geboorte als lid had opgegeven en hij overigens vanaf zijn 4e ook jeugdspeler werd bij de bambino's en daarna de hele jeugd doorliep en nog enkele jaren 2e en 3e. Guido heeft enkele jaren geleden ook de Facebookpagina en Instagrampagina van OVCS leven in geblazen (hetgeen nu zo uitstekend door Manon Cleef wordt ingevuld!).

  Twee jubilarissen met 25 jaar konden niet aanwezig zijn, Sjouke Beemsterboer (woont in Zweden) en erelid en oud-secretaris Leon Dieteren.

  Als laatste van de 25 jarigen werd Jos Vencken naar voren geroepen.

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 7

  Jos is inmiddels al 28 jaar lid, speelde in het 1e, 2e, 3e en 4e van OVCS, was speler-leider van het 2e en is nu als steunend lid vaste supporter bij het 1e waar zijn zoon Rick speelt.

  Ook deze jubilarissen mochten samen op de foto.

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 8

  Daarna werd een categorie geschakeld naar het 40-jarig lidmaatschap. Helaas konden erevoorzitter Rob van Diest (kaakproblemen) en Ger Vroomen (voor werk in het buitenland) niet aanwezig zijn; hun speldje wordt persoonlijk afgegeven respectievelijk naar de feestavond van volgend jaar doorgeschoven.

  Wel aanwezig als 40-jarig jubilaris was Jos Coenen.

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 9

  Jos kwam in 1981 vanuit Sanderbout de Rijksweg over, en is niet meer weggegaan. Na de A en B speelde hij lang in het 1e en soms het 2e en 3e en hij is diverse jaren leider van het 2e team geweest. Ook was hij jeugdleider en mederedacteur van het clubblad. Als steunend lid blijft hij vooral mee en mee bij de veteranen betrokken.

  Tenslotte was het de beurt aan de 50-jaar jubilarissen.

  Eugène Jeurissen opende deze groep.

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 10

  Eugène begon al in de winter van 1973-1974 bij de winterzaaltrainingen in het patronaat. Na de jeugdafdeling stroomde hij via het 3e en 2e naar het 1e waar hij lang een zeer betrouwbare verdediger was. Als vrijwilliger is hij bijna altijd wel actief geweest binnen onze club en thans is hij (weer) trainer van ons jongste jeugdteam. Zelf speelt hij inmiddels al 15 jaar bij de veteranen.

  Albert Laurs werd vervolgens naar voren geroepen door Wim Clerx.

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 11

  Albert werd in 1973 lid en speelde lang in het 3e en 4e team, en is vooral ook bij iedereen bekend als onze jarenlange voetbalartikelenleverancier De Sporthoek en tevens als sponsor.

  Paul Kox kon vanwege een door de kinderen aangeboden weekendje weg niet aanwezig zijn, en zijn huldiging zal bij de feestavond volgend jaar worden gedaan.

  Aan het eind van dit rijtje kon Wim de toch al naast hem staande Roy Keizers het 50-jaar speldje overhandigen.

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 12

  Roy werd lid in 1974, speelde eerst in de B en de A, en vervolgens in 1e, 2e, 3e en richtte met John Dresens in 1994 het veteranenteam op. Roy was 25 jaar lang redacteur van het clubblad 't OVCS-ertje, 15 jaar jeugdleider en lid van de jeugdcommissie en is nu secretaris en in meer algemene zin het ''archief'' van OVCS.

  Ook deze langjarige leden gingen samen op de foto.

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 13

  Hoewel het door de vele (verdiende) huldigingen natuurlijk lang duurde, wist Wim Clerx vervolgens aandacht te krijgen voor een volgend belangrijk moment: het afscheid/dankjewel van OVCS voor Bert Hanckmann.

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 14

  Per 1 april is Bert Hanckmann gestopt als secretaris en bestuurslid. Na het eerdere interne bestuurlijke afscheid werd hem nu een meer dan verdiend dank je wel aangeboden in het bijzijn van de gehele club. Roy Keizers mocht vertellen over de enorme inzet van Bert, vooral als jeugdleider en vervolgens (circa 10 jaar) als jeugdsecretaris binnen de jeugdcommissie en de afgelopen 5 jaar als secretaris, in makkelijke en moeilijke tijden. Gelukkig blijft Bert achter de schermen actief en beschikbaar voor de club met zijn enorme kennis en ervaring op het gebied van de administratie van leden en vrijwilligers en de afstemming met KNVB en gemeenten etc. Namens het bestuur werd echtgenote Petra een bloemetje aangeboden als dank, want zoals we weten is het 'thuisfront' erg belangrijk om zo lang en goed je vrijwilligerswerk te blijven doen. Het bestuur heeft vervolgens besloten Bert geen afscheidskado in de vorm van een fles of boek te geven, maar het meest bijzondere instrument te gebruiken dat een club heeft om waardering uit te spreken voor (langjarig) grote inzet en meerwaarde voor de club, en dat is het verlenen van het erelidmaatschap!

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 15 Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 16

  Nadat nog werd toegelicht wat dit erelidmaatschap behelst en wie het op dit moment nog zijn (erevoorzitters Rob van Diest en Ruud Krabbe en ereleden Piet Fleischeuer, Joop Snijders, Jos Kuijpers en Leon Dieteren), mocht Roy namens het bestuur vertellen dat men besloten had van deze gelegenheid gebruik te maken en nog enkele personen dit meer dan verdiende erelidmaatschap toe te kennen.

  Wim Clerx was het eerste 'slachtoffer'.

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 17

  Wim, natuurlijk op cultureel gebied een grote bekende in Sittard en omstreken, is al lang actief bij OVCS betrokken, al vanaf de periodieke jubileumfeesten vanaf 1997, bij het project OVCS 2.0 (dat tot de huidige organisatie heeft geleid) en meer algemeen op het gebied van stimulering en werving op het gebied van sponsoring, accommodatie en activiteiten, en ook als vrijwilliger in de zaterdagse jeugdkantine!

  John Dresens was door oud-voorzitter Ruud Krabbe bij de vorige feestavond al toegezegd dat de club voor hem (en anderen met langjarige grote inzet) iets zou bedenken, en dat werd dus het verlenen van het erelidmaatschap, waarbij zijn speldje door zijn trotse dochter werd opgespeld.

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 18

  John kwam in 1977 van de jeugd van Fortuna (en eerder Almania), speelde even in de A en vervolgens zowat 15 jaar in het 1e, waarna hij dus de veteranen mee oprichtte en daar actief speelde. Ook was hij daar lang wedstrijdsecretaris en scheidsrechter. John is zowat 15 jaar jeugdleider geweest, bijna 20 jaar grensrechter van het 1e, was (mede)leider van het damesteam, en redacteur van het clubblad en de laatste jaren is hij onze wedstrijdsecretaris senioren en tevens scheidsrechter bij de lagere seniorenteams. Dus als hij geen erelidmaatschap verdient, dan weten we het ook niet meer!

  Het erelidmaatschap werd tenslotte toegekend aan Louis Vahsen die het speldje opgespeld kreeg door Petra Hanckmann-Keizers.

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 19

  Kort samengevat is Louis zelf lang (sinds ca 1978) jeugdspelertje geweest en daarna seniorspeler. Ondertussen werd hij, via zijn bedrijf Vahsen Constructies (opvolgend aan eerder zijn vader) een zeer betrouwbare sponsor, en is dat bedrijf inmiddels al vele jaren lang zelfs onze hoofdsponsor. Ook actueel denkt Louis actief mee in vele plannen op het gebied van kleding, accommodatie en activiteiten. De club doet nooit vergeefs een beroep op hem en het is belangrijk dat iedereen beseft dat dit soort continue ondersteuning enorm belangrijk is voor een vereniging om dat te doen voor je leden wat je zou willen doen.

  Ook deze groep van 'clubhelden' ging uiteraard onder luid applaus op de foto.

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 20

  Nadat de aanwezigen de tijd hadden om bij te praten, een drankje te nuttigen en de door Jeroen Burg verzamelde muziek te beluisteren (mede aan de hand van het thema van deze avond Flower Power , en leuk was het te zien dat een groot aantal aanwezigen zich ook qua kleding op dat gebied had uitgedost).

   

  Het tweede blok (voetbaltechnische) uitroepingen werd verzorgd door Hary Vroomen, namens het Bestuurscluster Voetbal en met ondersteuning van Roy. Traditiegetrouw werden eerst de spelers van het jaar uitgeroepen.

  Hary mocht als eerste Maud Vrolings naar voren roepen, die speelster van het jaar was bij Vrouwen 7x7, het team waarvan Hary zelf de trotse leider is. Maud zelf nam nog even de microfoon ter hand, blij dat zij haar eerste prijs ooit had gewonnen, maar ook met waardering dat Hary als leider bij het team was gekomen.

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 21

  Daarmee was de vrouwelijke koek nog niet op, want Hary maakte van de gelegenheid gebruik om het Vrouwen 7x7-team in hun geheel naar voren te roepen, naar aanleiding van hun recente kampioenschap, waarbij hij voor elke speelster een mooi presentje had (ingelijste teamfoto).

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 22 Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 23

  Bij Mannen 7x7 was Jorn Koehoorn uitgeroepen tot speler van het jaar; hij was die avond niet aanwezig, maar wel bij de promotiewedstrijd van het 1e de zondag erna:

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 24

  Speler van het jaar bij de veteranen werd iemand die niet alleen al lang als speler daar actief is, maar ook zaterdags zorgt dat iedereen tijdens de derde helft bij de rondjes netjes voorzien wordt: Eugène Jeurissen.

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 32

  Speler van het jaar bij het 4e werd Joey Schwidder, die in Flower Power tenue en zingend over een engelbewaarder zijn trofee in ontvangst mocht nemen, waarbij Joey zelf aangaf dat naar zijn mening deze titel ook zeer terecht en verdiend was!

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 25

  Speler van het jaar bij het 3e was Nik Dirrix, die zijn trofee nagebracht zal krijgen.

  Bijzonder was vervolgens de uitreiking van speler van het jaar bij het 1e team. Voor zover we kunnen nagaan de eerste keer in de historie werden twee spelers van dat team uitgeroepen en konden zij beiden naar voren komen: Jeroen Burg en Kyro Kuijpers. Omdat er op voorhand natuurlijk maar 1 trofee was ingekocht, was nog snel een tweede trofee geregeld, die helaas iets kleiner uitviel: Jeroen liet sportief de grotere over aan Kyro haha!

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 26

  Daarna werd de seizoenstopscorer van de OVCS-senioren uitgeroepen Kenny Debey, die van Hary nog te horen kreeg dat met iets meer wedstrijden spelen zijn aantal hoger had kunnen zijn!

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 27

  De bestuurlijke slotuitreiking was die van de elk jaar weer belangrijke OVCS-er van het jaar, zeg maar de supervrijwilliger van het afgelopen seizoen. Roy kon namens het bestuur vertellen hoe belangrijk al die vrijwilligers zijn en dat de keuze lastig was door de vele goeie kandidaten, maar dat de keuze voor het afgelopen jaar toch unaniem was gevallen op Math Budie, voor zijn grote inzet als bestuurder/penningmeester en de vele werkzaamheden rond de accommodatie, de kantine (het bij elkaar krijgen van het Jeugdkantineteam, maar ook het persoonlijk verrichten van bardiensten op de woensdagavond en vrijdagochtend), de sponsoring etc etc. Verdiend dus mocht hij met luid applaus naar voren komen. PS Math zelf was door de overige bestuursleden hierover niets verteld!

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 28

  De avond werd qua uitreikingen afgesloten door Leon Joosten, met de prijzen voor de diverse winnaars van de OVCS-poule seizoen 2023-2024. Hoofdwinnaar werd John Cops.

  Bijzondere (geslaagde) feestavond 31 mei 29

  De 2e prijs was voor John Dresens en de 3e voor Jordi Kuijpers en ook diverse andere prijzen werden uitgereikt.

  Hierna werd de avond voortgezet met ook nog diverse goed bedoelde optredens van duur betaalde karaoke artiesten uit het 4e team, hetgeen bijdroeg aan een leuke sfeer.

  Een mooie en gelukkig zeer goed bezochte avond, mede als opmaat naar de promotiewedstrijd van ons 1e later dat weekend.