• Tussentijds vertrek of stoppen.

   

  Uitgangspunt bij voldane financiële verplichtingen

   

  Indien een lid de contributie voor het lopende seizoen al volledig betaald heeft, heeft hij of zij géén recht op (gedeeltelijke) restitutie van het betaalde contributiebedrag. Dus geen geld terug voor leden die gedurende een seizoen willen stoppen of overschrijving naar een andere club willen. Leden die hun contributie in termijnen betallen, en nog niet alle termijnen daadwerkelijk hebben betaald, dienen de resterende termijnen te betalen. Zij vallen onder de regeling hieronder, dus hierbij worden de financiele verplichtingen als niet voldaan beschouwd.

   

  Afhandeling bij niet-voldane financiële verplichtingen.

   

  Indien een lid voor het lopende seizoen zijn of haar jaar contributie nog niet voldaan heeft, dan gelden de volgende contributiebedragen, die afhankelijk zijn van het moment waarop men het lidmaatschap willen beëindigen of overschrijving wil nemen.

   

  Datum opzegging

  of overschrijving

  tussen

  Te betalen contributie bedrag

  1-7 t/m 31-12

  Helft van het contributiebedrag

  1-1 t/m 30-6

  Volledige contributiebedrag

  Bij opzegging en openstaande financiële verplichtingen wordt het lid eraan herinnerd dat er achterstand is, en wordt verzocht deze achterstand te voldoen. Dit betekent dat eerst het volledig van toepassing zijnde hele of halve contributiebedrag moet zijn voldaan. Er wordt tevens een financiële blokkade bij de KNVB gemeld. Dat betekent dat betrokken persoon gedurende 3 jaar bij geen enkele club wedstrijden mag spelen, tot het moment dat bij OVCS de verplichtingen zijn nagekomen. Maakt in dat geval niet uit of iemand nog lid is van OVCS of dat deze al als lid is uitgeschreven. Voldoet een (ex-)lid alsnog aan zijn of haar verplichtingen, dan verwijderen wij uiteraard financiële blokkade bij de KNVB. Dit geldt dus ook als een speler, na een tijd uitgeschreven te zijn geweest, weer  spelend lid wil worden bij OVCS.

   

  Bij overschrijving en openstaande financiële verplichtingen wordt de vrijgave voor overschrijving pas verleend indien aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

   

   

   

  Tussentijds aanmelden.

   

  Uitgangspunt:

   

  Conform het beleid met betrekking tot tussentijds vertrek of stoppen geldt voor tussentijds aanmelden dat afhankelijk van het moment waarop het lidmaatschap start, het nieuwe lid voor een half- of heel seizoen contributie dient te betalen.

   

  Afhandeling:

   

  Uitgangspunt is dat de volgende tabel voor bepaling van het te betalen contributiebedrag.

   

  Datum inschrijving

  Te betalen contributie bedrag

  1-7 t/m 31-12

  Volledige contributiebedrag

  1-1 t/m 30-6

  Helft van het contributie

   

  Aanvullend:

   

  -          Bovenstaande bedragen gelden voor nieuwe leden die in het op dat moment lopende seizoen volledig gaan deelnemen aan zowel trainingen, alsook wedstrijden.

   

  -          Indien nieuwe spelers in het lopende seizoen niet meer speelgerechtigd zijn (bijv. bij overschrijving vanaf een ander vereniging), zal per geval bepaald worden of en hoeveel contributie betaald dient te worden voor het lopende seizoen. Dat is afhankelijk van de resterende duur van het seizoen en of er wel of niet aan trainingen deel genomen wordt.

   

  -          Bij nieuwe leden, die wél speelgerechtigd zijn, en in het lopende seizoen (nog) geen wedstrijden gaan spelen, maar mogelijk wel al trainingen bezoeken, zal per geval bepaald worden welk contributiebedrag betaald dient te worden.

   

  -          Bij nieuwe leden die zich in enig seizoen aanmelden, maar pas actief gaan deelnemen aan de trainingen en wedstrijden in het daaropvolgende seizoen, zal voor het lopende seizoen géén contributiebedrag worden betaald. Dit na goed overleg met betrokken (ouders van) speler/speelsters.