• Een moeilijke tijd creëert geen helden.

  2 okt 2021
 • Een moeilijke tijd creëert geen helden. Het is tijdens de moeilijke tijden, dat we de held in onszelf ontdekken.

  In het begin van seizoen ‘20/’21 werd ook onze club grotendeels platgelegd door Covid-19. Uiteindelijk betekende dit voor OVCS dat de jeugd nog wat aan het trainen was en dat er verder weinig tot geen activiteiten waren bij OVCS.

  Het ziet er nu naar uit dat we een normaal seizoen ‘21/’22 gaan spelen. De vraag die ik me stel;  Zijn we klaar voor het nieuwe seizoen?

  Het seizoen is al gestart met bekerwedstrijden en ook competitie wedstrijden. Het blijkt dat we nog niet helemaal klaar zijn voor het seizoen ‘21/’22. Bepaalde automatismen zijn door de lange “pauze” weggevallen. De vrijwilligers zijn soms nog zoekende en denken “hoe was het ook al weer”. Daarnaast is het begin van een nieuw seizoen altijd spannend.

  Terugkomend op de titel van dit stuk, het zijn dus nog steeds moeilijke tijden. Het zal nog even duren voordat iedereen weer “automatisch” zijn zaakjes goed voor elkaar heeft.

  Het is nu zaak om met elkaar de afspraken die gemaakt zijn in het verleden, te vernieuwen of te herhalen zodat iedereen weet waar zij/hij aan toe is.

  We zullen begrip voor elkaar moeten opbrengen dat er wel eens iets vergeten wordt of anders gaat dan dat we gewend waren. Blijf met elkaar in gesprek hierover.

  Ga vooral niet wijzen naar elkaar, maar help elkaar. Kom niet alleen met problemen maar kom vooral met oplossingen. Verplaats je in een ander en doe geen aannames, maar vraag door bij de betreffende persoon als je ergens over twijfelt. Vaak is het net iets anders dan dat je denkt en ligt de oplossing voor het grijpen.

  Als we allemaal met respect met elkaar omgaan, samen de schouders eronder zetten, dan wordt OVCS weer de club waar het leuk en gezellig is.

  Ik wens jullie allemaal vooral een leuk seizoen ‘21/’22,

  Voorzitter OVCS

  Hub. Vroomen