• Eindpresentatie OVCS 2.0

  14 jul 2022
 • Op woensdag 13 juli 2022 heeft de eindpresentatie van het OVCS 2.0 traject plaats gevonden.

  OVCS 2.0 is een verbetertraject dat, weliswaar op initiatief van het bestuur, maar met name door de leden van OVCS, onder begeleiding van de KNVB, heeft plaats gevonden. Als eindresultaat zijn een aantal aanbevelingen aan het bestuur opgeleverd over zaken die niet verloren mogen gaan, maar ook over zaken die beter kunnen, en soms zelfs beter móeten.

  Met onderbrekingen en vertragingen heeft dit traject ca. 2 jaar geduurd, waarbij met name in de laatste 3 maanden zeer veel werk is verzet. Er ligt nu een lijst met onderwerpen die tesamen een beeld schetsen waar OVCS als vereniging naar toe wil. Een beeld dat in het leven geroepen is door de leden van OVCS.

  Wij willen bij dezen alle deelnemers vanuit diverse geledingen van OVCS, die tot nu toe hun bijdrage en tijd gestoken hebben in dit traject, van harte bedanken. Het lijkt een cliché, maar dat is het niet: zonder jullie inbreng had dit traject niet kunnen plaatsvinden !

  De volgende stap is nu dat het bestuur samen met de leden een actielijst, voortvloeiend vanuit de aanbevelingen, gaat opstellen en vervolgens deze acties ook gaan uitvoeren. Het slagen van deze acties is in grote mate afhankelijk van de participatie daarin door de leden, het is en zal zeker geen actie zijn die alleen door het bestuur zal worden uitgevoerd.

  Zou gauw de volgende stap concreet is uitgewerkt, gaan we jullie hier over informeren en zullen we jullie ook gaan benaderen voor jullie deelname daarin !

  We gaan iets moois maken van OVCS !

  Het bestuur.