• Exact 90 jaar geleden werd voor het eerst in competitieverband in Ophoven door een jeugdteam gespeeld: alle reden voor een mooie terugblik!

  Voor en na WO:

  Al in 1912 werd gevoetbald in de wijk onder de namen Ophoven en Avanti. Met onderbreking van de Eerste Wereldoorlog ging dat onder diverse namen daarna door, en soms met groot succes zoals in 1929 het Kampioenschap 1e klasse RKF.

  Nadat in de 20-er en 30-er jaren jeugdcompetities waren in de regio’s Roermond, Maastricht en  Venlo, werd in 1929 gekomen tot een Jeugdcompetitie Sittard en omstreken. Daarin waren actief clubs als Roomsch Sittardia, RK Amicitia, RK Excelsior Overhoven en naderhand Sittardsche Boys en  DVO. Dit was aanvankelijk puur lokaal initiatief, vaak vanuit een club (Sittardsche Boys). Pas vanaf circa 1934 werd het jeugdvoetbal regionaal opgepakt door de voetbalbond RLKVB, Kringbestuur Sittard. Dit betrof eerst oudere jeugd (17-19 jaar) en pas later ook jongere jeugd (14-17 jaar).

  De Kring Sittard van de RKLVB organiseerde voor het eerst een competitie in het seizoen 1934-1935. O.V.C.S. Ophoven was een van de deelnemende ploegen. Hoewel de club normaal O.V.C. heette, was het alleen dat jaar OVCS (waarschijnlijk met de S van Sanderbout omdat er veel mensen uit die wijk bij ons speelden)! Er werd gespeeld in Afdeling A tegen Stadbroek, Guttecoven (GVC), Sittardsche Boys, Voluntas en Almania (Broeksittard). De competitie begon pas in november 1934 en gespeeld werd op de zondagmiddag vanaf 12.00 of 12.30 uur. De eerste wedstrijd van OVCS was op 18 november 1934 uit bij Voluntas, en werd met 6-0 verloren. Vervolgd werd met een 5-1 overwinning tegen G.V.C.(b) uit Guttecoven. De uitslagen en standen werden in die tijd in de krant wekelijks afgedrukt (Limburger Koerier). Regelmatig werden wedstrijden door de slechte weersgesteldheid afgelast. OVCS verloor verder elke wedstrijd en met ruime cijfers, en de enige gewonnen wedstrijd tegen G.V.C. verviel toen dat team werd teruggetrokken! In mei 1935 werd eindelijk gewonnen: tegen Voluntas (2-1) en in juni 1935 werd gelijk gespeeld tegen Sittardsche Boys.

  Inmiddels werd de organisatie van de competitie beter opgezet. De ervaringen waren positief genoeg om ook in 1935-1936 een competitie op te zetten die medio oktober zou starten. Voor OVC werd geen jeugdteam ingeschreven; dat had er waarschijnlijk mee te maken dat er dat seizoen ook geen seniorenteam (en dus geen vereniging) was. In het seizoen 1936-1937 was O.V.C. weer actief en werd een jeugdteam aangemeld voor een van de afdelingen met ook Geleen, Stadbroek, Caesar, Neerbeek, DVO en Urmondia. Deze competitie startte pas in februari 1937.  O.V.C. begon nu wel goed met een 4-1 overwinning tegen RKNVV (Neerbeek) en liefst 11-1 tegen Geleen!. Samen met Stadbroek voerde O.V.C. ongeslagen de ranglijst aan. Helaas zien we vanaf april 1937 geen vermeldingen meer van O.V.C., en is het team vermoedelijk teruggetrokken. De vereniging O.V.C. bestond vanaf zomer 1937 een aantal jaren niet meer en werd na de oorlog in 1947 heropgericht.

  Na WOII:

  In mei 1948 werden jeugdwedstrijden om de Bisschopsbeker gespeeld, waar je ook aan ziet dat de kerk haar invloed wilde doen gelden op het voetbal. Reeds voor de Tweede Wereldoorlog werd voor de Bisschopsbeker gespeeld maar toen ging het om de seniorenteams. In de Kring Sittard was O.V.C. weer van de partij en speelde tegen Sittardsche Boys. Veel meer is er niet bekend uit deze tijd.

  Ook in mei 1949 werden jeugdwedstrijden om de Bisschopsbeker gehouden. OVC verloor met 1-0 van Sittardsche Boys en was daarmee uitgeschakeld. In juli 1949 werd een Zomercompetitie gespeeld, met goedvinden van de K.N.V.B., afd. Limburg, maar op particulier initiatief. Spelers van 9 verenigingen deden mee met 'n A-klasse (geboortejaren 1931, 1932 en 1933), B-klasse (geboortejaren 1934, 1935 en 1936) en 'n C-klasse voor de pupillen beneden de 12 jaar. OVC nam in de A-klasse deel met 1 team, in de B-klasse met 2 teams  en in de C-klasse met 1 team.

  Er was in die tijd weinig continuïteit; enkele jaren was er geen jeugd en dan weer wel een B en/of A-team. Eind jaren 40, begin jaren 50 was de belangrijkste man voor de OVC-jeugd de priester Pater Werner (van het rectoraat Ophoven), die ook geestelijk adviseur was van de vereniging. Hij trainde jeugdteams en rende mee in zijn pij. Op de hoofdfoto staat hij met het jeugdteam van circa 1948. Rond 1949 werd hij geholpen door o.a. Piet Tummers en Frans Lubbers en Hein Nieling.

  In het seizoen 1949-1950 had O.V.C. liefst 3 jeugdteams (2 B en 1 A), waarvan de B1 kampioen werd in 1950 èn in 1952.

  Jeugdvoetbal in Ophoven: een historie van 90 jaar ! 1

  Jeugdvoetbal in Ophoven: een historie van 90 jaar ! 2

  In april 1950 werd weer gespeeld om de Bisschopsbeker, ook op het complex van OVC in ‘Tuindorp’ zoals dit deel van Ophoven genoemd werd. Als kleedlokaal fungeerde niet het clublokaal (dat was in die tijd een lokaal café) maar het patronaat tegenover de kerk.

  In de praktijk kwam het vaker voor dat spelertjes van 12 jaar tegen spelers van 17 jaar speelden, waarna de KNVB de maatregel nam dat vanaf 1951 in de A-klasse alleen spelers uit 1934-1937 werden toegelaten en in de B-klasse uit 1937-1939. Jongere spelers (voorheen de C-klasse) moesten wachten tot ze oud genoeg waren. Wel kwam het idee voor pupillenvoetbal (10-12 jaar). De KNVB wilde daar in mee gaan maar wilde iedere vorm van competitie vermijden en standen mochten niet worden gepubliceerd. Ook werd vastgelegd dat iedere speler medisch gekeurd moest worden bij start van de voetbaldeelname, dan nogmaals bij het bereiken van ‘de puberteitsjaren’ en een derde keer bij de overgang naar de senioren. Voor elke jeugdspeler was een papieren spelerskaart in gebruik maar die waren onpraktisch door doorhalingen, zodat besloten werd tot aanschaf van plastic kaarten.

  Vervolgens was het op jeugdgebied weer stil bij OVCS (zoals de club inmiddels heette) tot er rond 1960 veel ‘knulletjes’’ op het veld rond renden en er hier en daar wat begeleiding werd gegeven. Ook werd er wel eens gespeeld maar niet in competitieverband. Zo was er het ene jaar wel een jeugdelftal en het andere jaar niet en was iemand het ene jaar lid en het andere jaar niet meer. Wel werd ook in schoolverband gespeeld met diverse jeugdleden van OVCS en waarvan we nu zeker John Cops en Har Kuijpers nog altijd actief in onze klub zien.

  Jeugdvoetbal in Ophoven: een historie van 90 jaar ! 3

  Voor zover we weten had OVCS van 1962 tot 1964 een B-team met spelers als Jan Nieling (de latere keeper van Fortuna, die toen het liefst in de spits speelde), Ger Mols, Louis Schöne, Ton Coolen en Hans Toma. Daaruit is een A-team ontstaan (1965-1967) met ook Ton Princen en Fer de Ridder. In de A- en B-jeugd van rond 1966 speelden heel veel jongens uit de Dr. Poelslaan, waar ook het veld van OVCS gelegen is. In 1967 werd het B-team kampioen en trainer was Frits ‘Schatje’ Ehlen. Deze teams vormden de basis voor het 1e elftal van begin jaren zeventig. Tussen 1965 en 1969 was ook Tjeu Ponsink jeugdtrainer met respectievelijk Frits Ehlen en Janus Kuyk.

  Jeugdvoetbal in Ophoven: een historie van 90 jaar ! 4  Jeugdvoetbal in Ophoven: een historie van 90 jaar ! 5

  In juni 1968 speelde de A-jeugd om de Burgemeester Coendersbeker, en werd de finale verloren van Almania.

  Na de voor OVCS als club erg lastige 60-er jaren met een zeer slechte accommodatie en continue financiële problemen, werd rond 1970 een verjonging in het 1e elftal doorgevoerd en dat leidde tot 2 achtereenvolgende kampioenschappen. Ook bij de jeugd wilde men de zaken beter oppakken en werd begin 1973 een jeugdcommissie ingesteld, onder leiding van voorzitter Karel Vroomen en met de jeugdleiders Lamber van Mousch, Frans Beenen en Pierre Somers. De trainingen startten op 25 april 1973 en de contributie bedroeg per maand: f 1,-- pupillen, f 1,25 C-jeugd, f 1,50 B-jeugd, f 1,75 A-jeugd.

  Gestart werd in de competitie 1973-1974 met één jeugdteam. In de winter werd in het Patronaat getraind en in 1974 startte men met 2 teams: B en pupillen. Wil Nieling was toen de trainer. Zomer 1975 werd de jeugdcommissie omgevormd tot het een echt jeugdbestuur: Karel Vroomen coördinator, H. van Wijhe hoofdjeugdleider. Piet Fleischeuer secretaris, Lei Busch penningmeester, en Jo Boudewijn, Karel Schumans, Hub Krekels en Peter Vroomen leden.  Getraind werd alleen op de woensdagavond.

  Jeugdvoetbal in Ophoven: een historie van 90 jaar ! 6 Jeugdvoetbal in Ophoven: een historie van 90 jaar ! 7 

  Op bovenstaande foto's uit het seizoen 1975-1976 zien we van de nu nog actieve OVCS-ers Roy Keizers (B) en Eugène Jeurissen en Paul Adams (pupil).

  Vanaf toen begon de OVCS-jeugdafdeling continu te groeien. In juli 1978 werd door de jeugdafdeling een groot feestweekend op touw gezet ter gelegenheid van het eerste lustrum (5 jaar). Afsluiter van de feestelijkheden in de Optochthal was Avro’ s Top Pop Disco Show.

  Jeugdvoetbal in Ophoven: een historie van 90 jaar ! 8 Jeugdvoetbal in Ophoven: een historie van 90 jaar ! 9

  Jeugdvoetbal in Ophoven: een historie van 90 jaar ! 10

  Op die basis kwamen er steeds teams bij, tot in 1981-1982 voor de eerste keer er teams voor alle geledingen (destijds A t/m F) waren. Ook begon doorstroming vanuit de jeugd naar het 1e en 2e te komen. Gaandeweg de jaren 80 verschilden de deelnemende jeugdteams van jaar tot jaar en in bijvoorbeeld 1988 waren er ongeveer 75 spelertjes in de jeugd actief. Grotendeels lag het accent bij OVCS op het spelplezier, maar natuurlijk waren er ook mooie prestaties op het veld. Vele kampioenschappen konden gevierd worden en met name vermeldenswaard is de generatie die in zowel de C, de B en de A kampioen werd en in 1983 zelfs ook nog Limburgs kampioen (in Maastricht, ook tegen de A-tams van de betaald voetbal klus!).

  Jeugdvoetbal in Ophoven: een historie van 90 jaar ! 11 Jeugdvoetbal in Ophoven: een historie van 90 jaar ! 12

   

  Belangrijke mensen voor de jeugd uit die jaren waren de leiders/trainers Wil Nieling, Karel Vroomen, Hub Krekels, John Dresens, Paul Kox, Pierre Somers, Marco de Rijck, Wim Eykenboom, Sip Griek en jeugdsecretaris Piet Fleischeuer.

  Jeugdvoetbal in Ophoven: een historie van 90 jaar ! 13

  In 1994 besloot het Hoofdbestuur om geen onafhankelijk jeugdbestuur meer te hebben; wel werden de jeugdvoorzitter en jeugdsecretaris afgevaardigd in het Hoofdbestuur. De eerste jeugdcoördinator in 1995 was John Dresens, met als doel trainingen over de teams heen te coördineren en meer systematisch op te leiden. Voorzitters van jeugdbestuur/jeugdcommissie waren achtereenvolgens: Karel Vroomen (1973; ‘Coördinator’/Voorzitter); Noud Huiveneers (1977-1979), Ton Raaymakers (1979-1980), Noud Huiveneers 1980-1981; Thom Bogaard (1981-1982); Noud Huiveneers 1982-1986; Bert Niessen (1986-1987), Henk Gooyen (1987-1989), Noud Huiveneers 1990-1993; Louis Hoekstra (1994- 1999), Wim Jakobs (1999-2002), Theo van Well (2002-2005); Ed van Gulik (2005-2008). Daarna was er binnen de Jeugdcommissie geen aparte jeugdvoorzitter meer.

  Van 1975 tot 2016 lag het jeugd(wedstrijd)secretariaat bij Piet Fleischeuer. Bert Hanckmann was jeugdsecretaris van 2008 tot 2016; en nam het wedstrijdsecretariaat waar van 2014-2016. Eind 2016 nam Alphons van Heesch het jeugdwedstrijdsecretariaat jeugd over en nam hij korte tijd het secretariaat waar. Roy Keizers was jeugdsecretaris van 2018 over tot 2023. Erica Schreijnders werd in 2019 jeugdwedstrijdsecretaris en in 2022 nam Quint Schreijnders die taak over. Dat jeugdwedstrijdsecretariaat is vervolgens overgenomen (en nu nog) door Patrick Pfoster. De Jeugdledenadministratie is weer in handen van Aphons van Heesch sinds najaar 2023. De Jeugdcommissie in 2024 bestaat uit  Patrick Pfoster, Marc Gelissen, Aik Tummers, Eric Posma, Remco Sanders, Gilian Teisman en Alphons van Heesch.

  Tientallen jeugdtrainers en -leiders zijn actief geweest voor de jeugd van OVCS en zonder hen was dit jeugdvoetbal niet mogelijk geweest. Een opsomming van allen is er wel maar voert hier te ver en we volstaan met het noemen van enkele mensen die meer dan 10 jaar jeugdleider/trainer zijn geweest:

  Marc Gelisssen (nu 10 jaar), Eugène Jeurissen (11 jaar), Tim Vroomen (nu 17 jaar, grotendeels ook keeperstrainer), Pascal Ramakers (11 jaar), Marco Wenmakers (11 jaar), Paul Kox (33 jaar!), Wim krings (15 jaar), Ger Vroomen (18 jaar), Herbert Klein (11 jaar), Roy Keizers (15 jaar), Jan-Joost van den Hout (14 jaar), Mitchell Cremers (11 jaar), Jimmy van de Donk (13 jaar), Jac Kreuze (14 jaar), Hub Muyrers (12 jaar), Peter van Wijk (17 jaar), Hubertine van Wijk (ruim 25 jaar!), Louis Backhuis (10 jaar), Peter Meulenberg (10 jaar), John Dresens (15 jaar), Tilly Niessen (20 jaar), Frans Marks (12 jaar), Bert Niessen (10 jaar), Marco de Rijck (12 jaar), Hub Krekels (12 jaar) en Piet Peerbooms (10 jaar).