• Vacature en profielschets voor nieuwe voorzitter OVCS.

  11 mei 2022
 • Door het plotseling overlijden van onze oud-voorzitter, Hub. Vroomen, is er een vacature ontstaan in het hoofdbestuur van OVCS voor de rol van voorzitter van OVCS. OVCS is op zoek naar een nieuwe voorzitter, en als bestuur willen we iedereen een kans geven om hiervoor in aanmerking te komen. Zie onderstaand om te zien hoe dat in zijn werk zal gaan.   Het bestuur van OVCS heeft de volgende profielschets van een aantal eigenschappen die een nieuwe voorzitter zou moeten ‘meebrengen’:

  • De voorzitter dient een verbinder te zijn
  • De voorzitter moet op de hoogte zijn van de historie van de club maar ook van de huidige situatie binnen de club (of laat zich daar degelijk over informeren).
  • De voorzitter dient een eigen mening te hebben en deze ook uit te dragen.
  • Bij voorkeur brengt de voorzitter enige ervaring mee in leidinggevende functies.
  • De voorzitter moet kúnnen en wíllen delegeren
  • De voorzitter is betrokken in alle geledingen van de club en tóónt dit ook expliciet.

  Indien je interesse hebt om je kandidaat te stellen voor de invulling van deze vacature voor voorzitter van OVCS dan gaarne op de volgende manier dit kenbaar te maken.

  • Stuur een mail waarin je jouw interesse kenbaar maakt:
  • In deze mail dien je te vermelden wat jou motivatie is om voorzitter van OVCS te worden.
  • Vermeld in deze motivatie minimaal de antwoorden op de volgende vragen:
   • Waarom zou jij voorzitter van OVCS willen worden ?
   • Waarom zou ij een goede voorzitter van OVCS kunnen zijn ?
   • Welke onderwerpen/zaken zou jij, als je voorzitter zou worden, gaan regelen of veel aandacht aan gaan schenken ?
  • Je hoeft je niet te beperken tot het beantwoorden van deze vragen, maar probeer ons vooral te overtuigen dat jij een goede voorzitter zou zijn !
  • Uiterlijke termijn:
   • Jouw reactie op mail dient uiterlijk 15 juni 2022 dor de secretaris ontvangen te zijn.
   • Reactie die ná 15 juni binnenkomen, zullen niet in behandeling genomen worden.
   • Interesse ? Zorg dat je dat vóór 15 juni bij de secretaris (per mail) kenbaar hebt gemaakt.
  • Let op: Het mondeling tonen van interesse bij bestuur of anderszins, geldt niet al een officiële reactie, interesse dient nadrukkelijk per mail bij de secretaris te worden gemeld.

  Na de sluitingsdatum voor reactie, start het bestuur met de evaluatie van de ontvangen mails van mensen die interesse gemeld hebben. Na deze evaluatie zullen de geïnteresseerden over het vervolg van het proces worden geïnformeerd. Bij deze dus de nadrukkelijk oproep om bij jezelf ten rade te gaan of jij voorzitter van OVCS wil worden, en als je die vraag met ‘Ja’ beantwoord vooral te reageren om de beschreven wijze.

  Met vriendelijke groeten,

   

  Bestuur OVCS.